رهنمان

غارت‌گران با پرچم

موضوع این مقاله اکونومیست بهره‌برداری رهبران سیاسی به ویژه در تونس، از احساسات ملی‌گرایی مردم در راستای منافع شخصی است

8

مهر

کلمات کلیدی:

رئیس جمهور تونس - قیس سعید- در بیانیه‌ی اخیر خود ورود انبوهی از مهاجران غیرقانونی از کشورهای جنوب صحرای آفریقا را به‌عنوان تهدیدی برای اکثریت عرب این کشور معرفی و در کمال شگفتی مردم را ترغیب به نژادپرستی می‌کند.

اکونومیست با هشدار در مورد پیامدهای گسترده‌ی چنین اقداماتی می‌نویسد بازی با احساسات ملی‌گرایی مردم، منجر به شکست تعادل‌های اجتماعی و افزایش فساد در این کشورها می‌شود؛ جایی که اکثر رهبران از زبانی تفرقه‌انگیز برای به‌دست آوردن و نگه‌داشتن قدرت استفاده و نهادهای دموکراتیک را تضعیف می‌کنند.

اکنون مردم تونس موجی از نفرت را در سراسر این کشور تجربه می‌کنند که منجر به ترویج تبعیض و خشونت شده است. اکونومیست ادعا می‌کند این اتفاقات محدود به تونس نیست و یک روند نگران‌کننده‌ی جهانی است. رهبران در بخش‌های مختف جهان از شیوه‌های مشابهی برای تحکیم قدرت خود به قیمت از بین رفتن نهادهای دموکراتیک و به حاشیه راندن کشور استفاده می‌کنند.


درخواست خدمات مشاوره و آینده‌پژوهی
سفارش گزارش‌های تحلیلی

جستجوی یادداشت ها

v

در شبکه های اجتماعی ما را همراهی نمایید

جستجوی کلمات کلیدی