رهنمان

مشاوره اقتصادی

خدمات مشاوره‌ای ما حاصل نگاه چندوجهی به قالب‌های مختلف شامل مشاوره در طراحی، پیاده‌سازی، تهیه گزارش مکتوب، برگزاری جلسات بریفینگ، آموزش و ارائه است.
ما با شناسایی کلان‌روندها و ارزیابی آثار آن‌ها بر کسب‌وکارهای مختلف، به شما کمک می‌کنیم تصویر دقیق‌تری از «آینده» داشته باشید؛

زمینه‌های آینده‌پژوهی رهنمان به شرح زیر است:


  ارزیابی آثار وضعیت جاری و پیش‌بینی شرایط آتی اقتصادی بر کسب‌وکارها

  بررسی آثار تحولات اقتصاد جهانی بر کسب‌وکارها

شناسایی آثار تحولات جمعیتی و سبک زندگی خانوارهای ایرانی در برش‌های مختلف سنی، جغرافیایی و درآمدی بر کسب‌وکارهای B2C

شناسایی و بومی‌سازی روش‌های جدید تامین مالی ویژه‌ی کسب‌وکارها 


رهنمان آماده‌ ارائه خدمات مشاوره‌ای مبتنی بر موضوعات پیشنهادی و سایر موضوعات مرتبط با کسب‌وکارهاست.


درخواست خدمات مشاوره و آینده‌پژوهی
برگزاری رویدادهای علمی-آموزشی
سفارش گزارش‌های تحلیلی
سفارش تولید محتوای چندرسانه‌ای

در شبکه های اجتماعی ما را همراهی نمایید